BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

"Kim bir mümini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır."
Nisa 93

Allahümme Salli Ala Seyyidina MUHAMMEDİN Ve Ala Ali Seyyidina MUHAMMED
"Her günahı Allah’ın mağfiret buyurması muhtemeldir. Ancak bilerek mü’mini öldüren veya kâfir olarak ölen kimse hâriç..."
Nesai
© 2014 - Her güne 1 Ayet 1 Hadis - www.1ayet1hadis.info