BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

"Ona dedik ki: "Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vard"
Sad 26

Allahümme Salli Ala Seyyidina MUHAMMEDİN Ve Ala Ali Seyyidina MUHAMMED
"Allahu Teala’ya en sevimli oruç, Davud’un(as) orucudur. O, bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Allah’a en sevimli namaz da Davud(as) namazı idi. O, her gecenin yarısında uyur, üçte birinde de (nafile) namaz kılardı. Altıda birinde de yine uyurdu."
Müslim, İbn Mace
© 2014 - Her güne 1 Ayet 1 Hadis - www.1ayet1hadis.info